Nytt datum för Käringsundsloppet 2020!

Arrangören har idag (11.6.2020) tagit beslutet att flytta fram årets Käringsundsloppet till 18-19.7.2020. Detta till följd av de restriktioner och begränsningar pga Covid-19 som påverkar icke åländska/ finländska deltagares möjligheter att delta i loppet.
Vi vet i dagsläget inte vilka regler som kommer att gälla 18-19.7 men hoppas på att denna datumändring skall ge möjlighet för flera deltagare att delta i årets Käringsundsloppet 2020.
Vi har redan tidigare satt en gräns på max 50 deltagare/ start vilken vi kommer att hålla kvar även nu. Vi har därtill lagt till en minimigräns på 25 deltagare för att 170km loppet skall arrangeras i år. Senast 8.7 i måste distansen ha minst 25 anmälda för att genomföras.

Motionsloppen på söndag 19.7 har ingen minimigräns utan genomförs oberoende hur många som har anmält sig!

De som redan är anmälda har idag (11.6.2020) fått mail skickat till sig om datumändringen! 

 

Covid -19

Vi följer uppdateringar, rekommendationer och information gällande COVID-19. Vi har även en aktiv kontakt med myndigheter och, i samråd med dem, stävar till att anpassa Käringsundsloppet så att det kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.
Nytt datum för evenemanget är 18-19.7.2020

Käringsundsloppet 18-19.7.2020

Med ett relativt flackt landskap, korta avstånd, flest soltimmar i Norden samt ett väl utbyggt vägnät som sträcker sig både över fasta Åland och skärgården är Åland som gjort för cykling. På de drygt 1000km av allmänna vägar som finns på Åland kan man se allt från barnfamiljer på cykelsemester till tävlingscyklister som snabbt vill ta sig till mållinjen.

Gör något extra av cykelturen och delta i Käringsundsloppet som är ett motionslopp på vanlig eller elcykel!
Loppet erbjuder på lördag 18.7 ett drygt 170 km kombinerat linje- och tempolopp bl.a. i den åländska skärgården. Söndag 19.7 ägnas åt motionslopp110km, 33km och 11km – dessa tre på vanlig eller elcykel!

 
Käringsundsloppet 170km

Alla starter och målgångar, både lördag och söndag, sker vid Käringsund Resort & Conference där vi på söndag vid målgång bjuder på lätt lunch till alla deltagare!

 

Välkommen!