Om Covid-19 (11.6.2021)
Det finns fortfarande öppna frågor om vilka regler och begränsningar som kommer att gälla på Åland i början av juli men i dagsläget fortsätter förberedandet av Käringsundsloppet, som enligt rådande läge borde kunna ordnas med enbart mindre anpassningar. I dagsläget (gäller t.o.m. 17.6.2021) kan offentliga sammankomster utomhus ordnas med upp till 500 deltagare.
Exakt vilka anpassningar som görs bestäms först närmare evenemanget när vi vet vilka regler som gäller vid tidpunkten men målet är att kunna ordna en corona-anpassat evenemang där de som vill både kan cykla och umgås – precis som förut!

Käringsundsloppet har inga regler för vilka nationaliteter som får delta – de som kan komma till Åland är välkomna med! Alla tar sitt eget ansvar för att deras inresande är rätt och tryggt!
De begränsningar som nu gäller om inresande till Åland/ Finland är i kraft till 27.6.2021 vilket försvårar inresande för de flesta andra nationaliteter förutom finländare.
Mera info om inresande finns bl.a. på https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona

Dina pengar får inte förlorade!
Vi är medvetna om att våra deltagare gärna vill vänta med att anmäla sig till våra evenemang p.g.a av den osäkerhet som råder. För att minska denna oro har vi samma avbokningsregel för alla våra evenemang, vilken är:
Om evenemanget ställs in och/eller deltagaren inte kan komma till tävlingen p.g.a restriktioner för Corona-viruset får deltagaren alltid flytta sitt deltagande till nästa års tävling
Vi återbetalar inte din anmälningsavgift men du får istället vara med oss ett annat år. Läs mera om det under Avbokningsregler!
 

Välkomna till Käringsundsloppet 3-4.7.2021

Med ett relativt flackt landskap, korta avstånd, flest soltimmar i Norden samt ett väl utbyggt vägnät som sträcker sig både över fasta Åland och skärgården är Åland som gjort för cykling. På de drygt 1000km av allmänna vägar som finns på Åland kan man se allt från barnfamiljer på cykelsemester till tävlingscyklister som snabbt vill ta sig till mållinjen.
Ta dig runt på cykel eller MC - Visit Åland

Gör något extra av cykelturen och delta i Käringsundsloppet som är ett motionslopp på vanlig eller elcykel!
Loppet erbjuder på lördag 3.7 ett drygt 170 km kombinerat linje- och tempolopp bl.a. i den åländska skärgården. Söndag 4.7 ägnas åt motionslopp110km, 33km och 11km – dessa tre på vanlig eller elcykel!

NYHET 2021!
På 110- och 30km finns i år en ny klass som heter Motionsklass, annan cykel där cyklar med tempo- och triathlonstyren samt extrabågar (barens är tillåtna i alla klasser) och/eller heltäckta hjul är tillåtna. Dessa har egen starttid 15min resp. 5 minuter efter övriga klasser!
Det här är för att vi vill göra loppet tillgängligt för så många som möjligt!

 
Käringsundsloppet 170km

Alla starter och målgångar, både lördag och söndag, sker vid Käringsund Resort & Conference där vi på söndag vid målgång bjuder på lätt lunch till alla deltagare!

Välkommen!