Regler

Käringsundsloppet 170km är ett kombinerat motions- och tävlingslopp som följer  UCI:s och FCU:s regler.
UCI:s regler finns delvis översatta till finska på Finska Cykelunionens hemsida (svensk översättning är på kommande) och till svenska (med svenska nationella anpassningar) på Svenska Cykelförbundets hemsida. De finska nationella anpassningarna  gäller i Käringsundsloppet.

Motionsklassen har mindre strikta direktiv men följande regler gäller alla deltagare i loppet:

 • Deltagaren skall bära godkänd hjälm under hela loppet och ha en trafiksäker tvåhjulig cykel med fungerande bromsar.
 • Inga liggcyklar är tillåtna (dispens kan ges i undantagsfall, vänligen kontakta arrangör).
 • Cyklar med tempo- och triathlonstyren samt extrabågar (barends är tillåtna i alla klasser) och/eller heltäckta hjul är tillåtna under de tre tempoloppen på 170km distansen. Dessa är även tillåtna på söndag, om de startar och cyklar sist i gruppen.
  Även elcyklar är välkomna med på söndagen!
 • Alla distanser genomförs på allmänna vägar som inte är avstängda för övrig trafik under evenemanget. Deltagare skall följa allmänna trafikregler i korsningar med väjningsplikt eller obligatoriskt stopp om inte trafikvakt finns på plats för att stoppa upp trafiken.
  Hänsyn skall visas mot samtliga medtrafikanter, funktionärs-/ trafikvaktsanvisningar skall följas.
 • Förbil/- motorcykel kör före tävlingsklasserna för att göra medtrafikanter uppmärksamma över pågående cykeltävling.
  Även motionsklasserna har en startbil som gruppen följer i ca 1km. Deltagarna får under inga omständigheter cykla förbi dessa bilar.
 • Att hindra övrig trafik och att långa tider cykla på mötande trafikens körfält är förbjudet.
 • Cykelväg rekommenderas att användas där det är möjligt, speciellt av motionsklasserna.
 • Inga egna följebilar eller depåer är tillåtna. Ej heller icke anmälda följecyklande personer är tillåtna på banorna.
 • Det är inte tillåtet att använda telefon (samtal, sms, fotografering) när du sitter på cykeln. Om du i nödsituation måste använda telefonen kliver man av cykeln och går bort från vägen för att inte påverka säkerheten under loppet.
 • Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet eftersom uppmärksamheten mot övriga deltagare och andra trafikanter blir lidande.
 • Juniorer under 12 år bör ha vuxen följeslagare med under hela rutten.
 • Överträdelse av regler, trafikregler och avvikelse från rutt kan leda till diskvalificering.

Genom att anmäla mig och betala deltagaravgiften godkänner jag tävlingsreglerna samt ger mitt tillåtande åt arrangören att publicera mitt (eller mitt barns) namn, serie/klass, förening och nationalitet på deltagar-, start- och resultatlistor.  Medverkan i Käringsundsloppet sker på egen risk. Tävlingsarrangören har inget ansvar för eventuella olyckor som sker under evenemangets gång. Deltagarna rekommenderas att ha en egen olycksfallsförsäkring. Arrangörerna har rätt att fotografera och filma deltagarna under evenemanget för att använda materialet i kommande marknadsföring av evenemanget. Arrangören har rätt att skicka information om Åland Events evenemang 2023-2024

 

Ålands landskapsregerings infoblad om regler för att Cykla på Åland finns här:Cykla på Åland SV-EN