Regler

Käringsundsloppet är ett kombinerat motions- och tävlingslopp som följer  UCI:s och FCU:s regler.
UCI:s regler finns delvis översatta till finska på Finska Cykelunionens hemsida (svensk översättning är på kommande) och till svenska på Svenska Cykelförbundets hemsida. De finska nationella anpassningarna  gäller i Käringsundsloppet.

Motionsklassen har mindre strikta direktiv men följande regler gäller alla klasser i loppet:

 • Deltagaren skall bära godkänd hjälm under hela loppet och ha en trafiksäker tvåhjulig cykel med fungerande bromsar.
 • Inga liggcyklar är tillåtna (dispens kan ges i undantagsfall, vänligen kontakta arrangör).
 • Inga tempo- och triathlonstyren eller extrabågar är tillåtna (barends är tillåtna), liksom inte heller heltäckta hjul är tillåtna. Undantag är de tre tempoloppen i Käringsundsloppet 170km där dessa är tillåtna. (dispens kan ges i undantagsfall även på motionsdistanserna, vänligen kontakta arrangör ).
  Elcyklar (nettoeffekt max 250 watt) är tillåtna i elcykelklassen.
 • Alla distanser genomförs på allmänna vägar som inte är avstängda för övrig trafik under evenemanget. Deltagare skall följa allmänna trafikregler i korsningar med väjningsplikt eller obligatoriskt stopp om inte trafikvakt finns på plats för att stoppa upp trafiken.
  Hänsyn skall visas mot samtliga medtrafikanter, funktionärs-/ trafikvaktsanvisningar skall följas.
 • Förbil/- motorcykel kör före tävlingsklasserna för att göra medtrafikanter uppmärksamma över pågående cykeltävling.
  Även motionsklasserna har en startbil som gruppen följer i ca 1km. Deltagarna får under inga omständigheter cykla förbi dessa bilar.
 • Att hindra övrig trafik och att långa tider cykla på mötande trafikens körfält är förbjudet.
 • Cykelväg bör användas där det är möjligt, speciellt av motionsklasserna.
 • Inga egna följebilar eller depåer är tillåtna. Ej heller icke anmälda följecyklande personer är tillåtna på banorna.
 • Det är inte tillåtet att använda telefon (samtal, sms, fotografering) när du sitter på cykeln. Om du i nödsituation måste använda telefonen kliver man av cykeln och går bort från vägen för att inte påverka säkerheten under loppet.
 • Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet eftersom uppmärksamheten mot övriga deltagare och andra trafikanter blir lidande.
 • Juniorer under 12 år bör ha vuxen följeslagare med under hela rutten.
 • Överträdelse av regler, trafikregler och avvikelse från rutt kan leda till diskvalificering.
 • Arrangörerna har rätt att fotografera och filma deltagarna under tävlingsdagen för att använda materialet i kommande marknadsföring av evenemanget.

Alla deltar på egen risk och rekommenderas ha en egen olycksfallsförsäkring.

Ålands landskapsregerings infoblad om regler för att Cykla på Åland finns här:Cykla på Åland SV-EN